Search
Close this search box.

CAM Software – Drátořez

Řezání obrysových kontur s možností využití více řezů v jedné operaci
včetně nastavení odřezání můstků.

CAM Drátořez

Drátořez v systému Surfcam Traditional obsahuje tři jedinečné strategie potřebné k vytvoření drah pro 2 a 4osé řezání.

CAM Software – Drátořez
CAM Software – Drátořez

Ohlídání kolize nástroje

Dráhy nástroje jsou řízeny po kontuře nebo pod konstantním a proměnlivým úhlem. Jako u ostatních modulů je i zde počítáno s ohlídáním kolize nástroje s materiálem a upínkami.

Mezi hlavní vlastnosti produktu patří:

  • 2osé XY: řezání obrysových kontur s možností využití více řezů v jedné operaci včetně nastavení odřezání můstků
  • 4osé: tvorba složitých 4osých drah řezání, které jsou řízené povrchem
  • 4osé UV řezání: úplná kontrola nad 4osými pohyby řezání, které jsou řízené řezovými křivkami, spolu s ovládáním vektoru nástroje
Poptávka Surfcam