Search
Close this search box.

CAM Software pro školy

CAM systém s plně pětiosým řešením obrábění včetně postprocesingu a verifikace.
A to vše za nepatrné procento ceny komerčního produktu.

CAM software pro školy

Rozvoj průmyslové sféry České republiky a s tím spojené zavádění nových technologií klade stále vyšší nároky na přípravu pracovní síly. Je jasné, že tento proces klade kromě stále rostoucích nároků na samotný průmysl řadu nároků i na resort školství.

Právě z tohoto důvodu se naše firma podílí již řadu let na zavádění CAD/CAM systémů do školství a to na všech úrovních, kam by výuka takovýchto systémů měla patřit. Tedy do středního odborného školství, na vysoké školy, ale také samozřejmě do učňovského školství.

Surfcam Traditional pro školy
Surfcam Traditional pro školy

CAD/CAM systémy do školství

Naše pomoc školám není zaměřena jen do oblasti samotného prodeje systémů. Naším krédem je pomoc školám s celkovou koncepcí výuky, ukázat směr a způsob výuky.

Naší snahou je navázat nejen spolupráci škol a naší firmy, ale i škol samotných. Pomocí různých aktivit se snažíme sblížit školy i se samotnou podnikatelskou sférou.

Co škola získá nákupem systému Surfcam?

CAM systém s plně pětiosým řešením obrábění včetně postprocesingu a verifikace. A to vše za nepatrné procento ceny komerčního produktu.

Pomoc při vzdělávání

Tím, že si škola zakoupí náš produkt, naše společná cesta nekončí, ale naopak začíná. Škola získává možnost využití velkého zázemí ze strany naší společnosti.

Pravidelná setkání školních uživatelů námi dodávaných CAD/CAM systémů se stala velmi oblíbená. Tato setkání jsou určena nejen pro představení novinek v systémech, ale snažíme se zvát velmi zajímavé hosty z oblastí průmyslu, kteří mohou školám říci mnoho zajímavého a poučného z oblasti nových technologií.

V neposlední řadě tato setkání slouží i k výměně zkušeností mezi samotnými pedagogy a tím k navázání bližší spolupráce.

Surfcam Traditional pro školy
Dále škola získává zázemí typu – školení, školní soutěže, pomoc při zavádění systému do výuky včetně celé koncepce, či navázání úzké spolupráce s jinými školami. To vše jsme připraveni Vám nabídnout.

Více se můžete dočíst na našich stránkách určených pro školní uživatele – http://3eprahaedu.cz/

Poptávka Surfcam